Formularz Zgłoszeniowy

Zgłoszenia na rajd, wystawę i konkurs elegancji przyjmowane są do dnia 11 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej poprzez formularz Google umieszczony pod adresem:

https://forms.gle/mEfG28pWHwhupR6X6

Warunkiem wpisania na główną listę startową, oprócz nadesłania karty zgłoszeniowej, jest wpłata w postaci darowizny na statutowe cele Stowarzyszenia „Motoklasyczni”.

Kwotę 100 zł należy przekazać na konto Stowarzyszenia „Motoklasyczni”:

17 9065 0006 0060 0619 2369 0001 (Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Mogilno)

Tytuł płatności: „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy)

Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi w przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w imprezie.

Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu uzależnione jest od decyzji Organizatora. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg!

 Prosimy o przedstawienie w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego krótkiego opisu swojego pojazdu, który zostanie zaprezentowany podczas konkursu elegancji. Ocenie jury będzie podlegać stylizacja wyglądu załogi dostosowana do rodzaju pojazdu i epoki, z której on pochodzi. Udział w tym konkursie jest oczywiście dobrowolny.