logo_motoklasyczni.png

XIV RAJD WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

 

28 kwietnia 2018 r.

 

STRONA GŁÓWNA

ZAPROSZENIE NA RAJD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN RAJDU

O TRASIE I ITINERERZE

PATRONATY

WSPÓŁPRACA

SPONSORZY

PLIKI DO POBRANIA

LISTA STARTOWA

RAJDOWE WIDEOKLIPY

KONTAKT

 

 

 

 

 

Polityka cookies:

cookies_baner.jpg

 

baner2016_old.jpg

 

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
MOTOKLASYCZNI

motoklasyczni_logo_jpg

 

oraz

 

Gmina Mogilno

Mogilno_herb

 

Mogileński Dom Kultury

mdk

 

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

logo_mzm_muzeum.jpg

 

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

bielice_small.jpg

 

Mogilno Sport Sp. z o.o.

mogilnosport.jpg

 

zapraszają serdecznie wszystkich miłośników historycznej motoryzacji do uczestnictwa w

XIV Rajdzie Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej

  w dniu 28 kwietnia 2018 roku

Baza:
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Chabsko 20, 88-342 Wylatowo

 

 

 

PLAN RAJDU

godz. 6:00 - 6:30   spotkanie organizacyjne organizatorów i obsługi technicznej rajdu

godz. 6:45               otwarcie biura rajdu w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości Chabsko

godz. 6:45 - 8:45   przybycie Uczestników do bazy, wydawanie numerów startowych i pakietów Uczestnika

godz. 9:00               oficjalne otwarcie rajdu i odprawa załóg

godz. 9:30               start rajdu na orientację na wyznaczonej trasie (podczas startu konkurs „Retro-Styl”)

ok. godz. 13.30      przyjazd pierwszych załóg na metę rajdu w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości Chabsko

od godz. 14:00       poczęstunek obiadowy w plenerze dla Uczestników rajdu na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości
                                   Chabsko

ok. godz. 20.00      ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie rajdu oraz spotkanie integracyjne dla Uczestników przy
                                   ognisku

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym planie.

 

 

POJAZDY

 

Do uczestnictwa w rajdzie zapraszamy załogi pojazdów klasycznych z napędem mechanicznym, o możliwie wysokim stopniu oryginalności, zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych. Do startu w rajdzie dopuszczone zostaną pojazdy, w przypadku których produkcję danego modelu, typu, generacji, ewolucji itp. rozpoczęto przed dniem 31.12.1988 roku oraz wszelkie pojazdy zarejestrowane oficjalnie jako pojazdy zabytkowe. W drodze wyjątku do udziału w Rajdzie mogą zostać dopuszczone pojazdy niespełniające ww. kryterium wiekowego, będące jednak egzemplarzami unikatowymi lub przedstawiające znaczną wartość kolekcjonerską.

 

Z oczywistych względów w przejeździe na trasie rajdu (w otwartym ruchu po drogach publicznych) mogą brać udział tylko pojazdy zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, sprawne technicznie - z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Kierowca pojazdu musi posiadać prawo jazdy właściwej kategorii oraz ubezpieczenie NNW obejmujące pilota i ewentualnych pasażerów.

 

Wprawdzie w tym roku nie odbędzie się niedzielna wystawa, ale zapraszamy właścicieli, którzy mają ochotę pokazać swoje klasyki innym uczestnikom imprezy oraz publiczności, aby przyjechali tymi pojazdami w dniu rajdu do bazy w Chabsku lub na parking za Halą Widowiskowo-Sportową w Mogilnie (w godzinach południowych). Będą tam wyznaczone specjalne sektory dla pokazowych klasyków nieuczestniczących w zmaganiach rajdowych. Osoby zainteresowane przyjeżdżają bez uprzedniego zgłoszenia. Formalnie nie są one uczestnikami rajdu.

 

KOSZTY

 

Opłata startowa (wpisowe) obejmująca pojazd wraz załogą (kierowca i pilot) wynosi 80 złotych.

Kwota ta przeznaczona jest w całości na cele organizacyjne imprezy - pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem rajdu. W ramach wpisowego zapewniamy załodze komplet materiałów rajdowych, pamiątkowe naklejki i gadżety rajdowe, posiłek obiadowy po przyjeździe na metę rajdu (dla kierowcy i pilota).

 

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych posiłków dla osób towarzyszących załodze w cenie 15 złotych z porcję. Opcja taka została ujęta w formularzu zgłoszeniowym.

 

ZGŁOSZENIA

 

UWAGA! Maksymalna liczba zgłoszeń przesłanych poprzez formularz została osiągnięta. Od poniedziałku 5 lutego będą one weryfikowane z wpłatami zaliczki na poczet wpisowego.

Wszystkie zgłoszenia, które dotarły lub dotrą do nas po godzinie 21:26 w niedzielę 4 lutego będą rejestrowane na liście rezerwowej. Osoby, które wysłały swoje zgłoszenie po ww. terminie prosimy tymczasowo o niewpłacanie zaliczki na konto stowarzyszenia Motoklasyczni.

W przypadku ostatecznego niedostania się na główną listę startową lub na życzenie uczestnika zawsze będzie istniała możliwość wyjazdu na trasę rajdu z itinererem, jednak poza klasyfikacją i bez możliwości udziału w konkurencjach na trasie. Przeniesienie z listy rezerwowej na główną listę startową w przypadku rezygnacji ze startu w rajdzie innego uczestnika może nastąpić nawet w dniu rozpoczęcia imprezy. Warto zatem czasami cierpliwie zaczekać.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez formularz Google umieszczony pod adresem:

https://goo.gl/forms/xCJRYUKFEaLXppsI3

 

Warunkiem wpisania na główną listę startową, oprócz nadesłania karty zgłoszeniowej, jest uiszczenie zaliczki na poczet wpisowego w postaci darowizny na statutowee cele Stowarzyszenia „Motoklasyczni”.

Kwotę 40 zł należy przekazać na konto:

85 1140 2004 0000 3102 7493 0249 (mBank)

Motoklasyczni
ul. Narutowicza 7
88-300 Mogilno

Tytuł płatności: „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy)

Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu uzależnione jest od decyzji Organizatora. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg!

Prosimy o przedstawienie w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego krótkiego opisu swojego pojazdu, który zostanie zaprezentowany podczas startu, kiedy to jury będzie oceniać też załogę w ramach konkursu „Retro-Styl”. Ocenie jury będzie podlegać stylizacja wyglądu załogi dostosowana do rodzaju pojazdu i epoki, z której on pochodzi. Udział w tym konkursie jest oczywiście dobrowolny.

 

DOJAZD DO BAZY

Muzeum Ziemi Mogileńskiej znajduje się w miejscowości Chabsko w gminie Mogilno:

 

Uwaga! Na czas trwania rajdu w sobotę 28.04.2018 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu w Chabsku. Główna droga dojazdowa do muzeum będzie jednokierunkowa. Wyjazd z Chabska będzie możliwy drogą znajdującą się po północnej stronie terenu muzeum lub w kierunku na Gozdawę.
Wjazd na teren Muzeum Ziemi Mogileńskiej, czyli bazy rajdu, będzie w tym dniu dozwolony tylko dla pojazdów pracowników MZM, obsługi rajdu, uczestników rajdu, klasycznych (przeznaczonych do wystawienia) oraz służb porządkowych i ratowniczych.

 

MOŻLIWOŚCI NOCLEGOWE

Organizator rajdu nie zapewnia miejsc noclegowych dla Uczestników. Dla osób zainteresowanych rezerwacją noclegów we własnym zakresie zamieszczamy poniżej informacje o możliwościach noclegowych w okolicach rajdowej bazy:

OSiR „Dworek Gozdawa” w Gozdawie k/Mogilna (2,4 km od bazy)
http://dworekgozdawa.pl/

Hostel w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie (5,9 km od bazy)
http://klasztor.mogilno.com.pl/index.php/noclegi/

„Hotel Mogilno” przy ul. Mickiewicza w Mogilnie (5,5 km od bazy)
http://hotelmogilno.pl/

Heaven” w Chabsku (1,4 km od bazy)
http://osrodek-heaven.com/

„Boss” przy ul. Betonowej w Mogilnie (3,5 km od bazy)
http://www.restauracjaboss.pl/

Conrado
w Żabnie (5,0 km od bazy)
http://conrado.com.pl/

„Józefina” („Lawendowe Pola”) przy Placu Wolności w Mogilnie (4,8 km od bazy)
http://www.restauracjajozefina.pl/hotel/

 

 

 

logo_rajd_2016.gif

 

 

 

rajdmogilno@poczta.fm