Wsparcie

Zorganizowanie takiego wydarzenia jakim jest Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie z zewnątrz.

PATRONI MEDIALNI
SPONSORZY

Fundatorem nagrody głównej dla mistrzowskiej załogi XVI Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej w kategorii „Automobil zabytkowy” jest

Ośrodek Wypoczynkowy
„NOWA FREGATA Pokoje i Apartamenty
w Jastrzębiej Górze”

http://nowafregata.pl/

Nagrodą jest weekendowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym Nowa Fregata Pokoje i Apartamenty w Jastrzębiej Górze

Zadanie publiczne „XVI RAJD WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ”
jest współfinansowane ze środków otrzymanych
od Gminy Mogilno z siedzibą w Mogilnie

Zadanie publiczne „XVI RAJD WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ”
jest współfinansowane ze środków Powiatu Mogileńskiego

WSPARCIE ORGANIZACYJNE